Domů


Vítejte na stránkách Školní jídelny Kojetín

Srdečně Vás zveme do našeho stravovacího zařízení a nabízíme rovněž rozvážku obědů až k Vám domů. Předností naší kuchyně je zdravá, pestrá a vyvážená strava přispívající ke zdravému vývoji dětí a zdravému životnímu stylu dospělých.

online      online     online     online

 Aktuální zprávy z jídelny

 

Upozornění pro strávníky od 18.10.2021

Výdej stravy pro žáky distančního studia
Odběr je možný pouze do vlastních jídlonosičů nebo jednorázových obalů, které si u nás můžete zakoupit v hodnotě 10 Kč. Nejprve si na pokladně vyzvedněte náhradní stravenku poté přejděte do jídelny v přízemí.

Jídelna v I. patře je pouze pro žáky a studenty presenční výuky.
 
Upozorňujeme však, že osoba, které byla nařízena karanténa nebo byla umístěna do izolace, nemůže jít osobně jídlo vyzvednout.

Děkujeme za pochopen

Mgr. Hana Rohová, ředitelka

Informace pro strávníky o provozu školní jídelny od 1. září 2021

 

Na základě mimořádného opatření MZ ČR a v souvislosti s informacemi k provozu škol a školských zařízení bude provoz ŠJ od 1. září 2021 následující.

Výdej stravy pro žáky a studenty – v jídelně v I. patře

Výdej stravy pro cizí strávníky – v jídelně v přízemí

za dodržení daných hygienických podmínek (dezinfekce, větrání, rozestupy mezi stoly min. 1,5m, atd).

Výdejní okénko je od 23.8.2021 zavřeno.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Toto neplatí při konzumaci potravin a nápojů.

Konzumace v jídelně pro cizí strávníky je umožněna pouze osobám, které jsou schopny se prokázat, že splňují podmínky bezinfekčnosti dané mimořádným opatřením (očkování, testování, prodělání covidu v době posledních 180 dnech). Strávníci, kteří si oběd pouze odnášení, nemusí.

Doporučujeme si stravu přihlašovat a odhlašovat elektronicky bez osobního kontaktu, stejně tak i provádět platbu. Strávníci si sami oběd přihlašují a odhlašují. Způsob přihlašování a odhlašování stravy je nezměněn. Ti, co platí inkasem, mají stravu automaticky přihlášenou, musí si ji odhlašovat sami.

Pokladní hodiny:PO, ST: 6:30 – 8:00, 11:00 – 12:00, 12:30 – 15:00

ÚT, ČT 12:30 – 13:30

Pá 11:00 – 12:00, 12:30 – 15:00 hodin.

Výdej stravy:11:00 – 14:00 hodin.

Kontakt na pokladnu:+420 581 762 542, stravenky@sj.kojetin.cz

Upozorňujeme však, že osoba, které byla nařízena karanténa nebo byla umístěna do izolace, nemůže jít osobně jídlo vyzvednout.

Děkujeme za pochopení. Mgr. Hana Rohová, ředitelka

Informace pro nové strávníky

Noví strávníci ze základních a středních škol musí podat Přihlášku ke stravování (Evidenční číslo a var. symbol se nevyplňuje). Ke stažení zde. V případě povolení k inkasu je potřeba udělit Souhlas s inkasem. Ke stažení zde. Podepsané a vyplněné dokumenty odevzdejte na pokladně před začátkem školního roku. Po zaevidování přihlášky vám bude sděleno Evidenční číslo pro další komunikaci se ŠJ. Je dobré využívat aplikaci Strava. Pro sdělení přístupových údajů využijte kontakt: stravenky@sj.kojetin.cz.
Dále je nutné na pokladně si aktivovat čip, který dostali žáci a studenti ve školách, nejlépe min. jeden den dopředu, než půjde žák či student na oběd. Nebo lze zakoupit čip i u nás, který ale nelze použít ve škole.
Další důležité informace:
Výdejní doba oběda
Pondělí – pátek: 11.00 – 14:00 hodin

Pokladní hodiny
Pondělí
6:30 – 8:00
11:00 – 12:00
12:30 – 15:00
Úterý
12:30 – 13:30
Středa
6:30 – 8:00
11:00 – 12:00
12:30 – 15:00
Čtvrtek
12:30 – 13:30
Pátek
11:00 – 12:00
12:30 – 15:00
V době prázdnin pokladní hodiny upraveny, viz aktuální informace na našich www stránkách.
Přihlášení a odhlášení stravy
Strava se přihlašuje a odhlašuje jeden pracovní den předem a to do 14:00 hod.
Možnosti přihlášky a odhlášky
- telefonicky na čísle 581 762 542
- na mail stravenky@sj.kojetin.cz
- přes internet na www.strava.cz – viz. online objednávka v menu
- osobně
Placení stravného
Platba za stravné se provádí
- přímým inkasem z účtu – je třeba dát souhlas s přímým inkasem z Vašeho účtu na účet ŠJ 100336011/0800, inkasní platbu provádíme vždy 20. v daném měsíci na měsíc následující (tzn. v srpu se strhne platba za obědy na září a zohlední se odhlášky do 20. v daném měsíci). Obědy jsou automaticky přihlášeny.
-bezhotovostně na účet 1884786399/0800 – je potřeba uvést do var. symbolu evidenční číslo žáka a informovat na stravenky@sj.kojetin.cz nebo tel. 581 762 542 a nahlásit, na kdy chcete stravu objednat nebo se žák o svůj „účet“ stará sám (příklad stává se, že pošle někdo 100,– a my nevíme jestli chce stravu jen jeden týden nebo jen jeden den v týdnu)
- v hotovosti v pokladně.
Pokud děti z MŠ přecházejí do 1. třídy a budou chodit do ŠJ Kojetín, je potřeba tuto informaci nahlásit na stravenky@sj.kojetin.cz.

Žáci, kteří již nebudou využívat našich služeb, musí předat tuto informaci na stravenky@sj.kojetin.c

 

 

„Nemůžete na hřiště? Nemůžete cestovat? Tak pojďte s námi vařit.“

Dovolte mi, abych Vás seznámila s aktivitou, kterou naše školní jídelna v Kojetíně odstartovala v rámci šíření a sdílení dobré praxe.  Šíření a sdílení dobré praxe se osvědčilo jako prostředek ke zlepšení a zkvalitnění školního stravování. Těmto aktivitám se věnujeme již 5 let.

Našim cílem je nejen sdílení receptur, ale především poukázat na kvalitu přípravy školních pokrmů a ukázat veřejnosti nelehkou práci kuchařů.

Níže je odkaz na první část video akce s názvem: „Nemůžete na hřiště? Nemůžete cestovat? Tak pojďte s námi vařit.“ Odkaz na video: https://youtu.be/1LbSjnnKysk Naši kuchaři připravili slavnostní menu. Odkazy na další díly budou zveřejňovány nejen na stránkách AZŠJ, Olomouckého kraje, Pardubického kraje, aj.