Stravování – pokladní hodiny


Výdejní doba pro strávníky

Pondělí – pátek
11.00 – 14:00 hodin

Prodejní doba stravenek

Pondělí 6:30 – 8:00 11:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Úterý 12:30 – 13:30
Středa 6:30 – 8:00 11:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Čtvrtek 12:30 – 13:30
Pátek 11:00 – 12:00 12:30 – 15:00

V době prázdnin prodej stravenek denně do 13:00 hodin.

Přihlášení a odhlášení stravy

Strava se přihlašuje a odhlašuje jeden pracovní den předem a to do 14:00 hod.

Možnosti přihlášky a odhlášky
- telefonicky na čísle 581 762 542
- na mail stravenky@sj.kojetin.cz
- osobně
- přes internet na www.strava.cz – viz Online objednávka v menu

Placení stravného

Platba za stravné se provádí
- v hotovosti v pokladně
- přímým inkasem z účtu – je třeba dát souhlas s přímým inkasem z Vašeho účtu na účet ŠJ 100336011/0800, inkasní platbu provádíme vţdy 20. v daném měsíci na měsíc následující
- fakturací na základě uzavřených smluv

Možnost rozvážky obědů

Od 1.3.2012 máte možnost nechat si oběd dovést domů a to za poplatek 10Kč. Podmínkou jsou vlastní jídlonosiče. Váš zájem o dovoz nahlaste telefonicky, mailem, či osobně ve školní jídelně. Dovoz stravy nenahrazuje pečovatelskou službu poskytovanou Centrem sociálních služeb Kojetín.