Ceník stravného


Kalkulace cen stravného s účinností od 1.5.2020

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, hradí žáci MŠ, ZŠ a SŠ pouze cenu potravin.

1. Žáci mateřské školy (hlavní činnost)

Žáci MŠ 3 – 6 let 7 let
cena potravin 9,00 (přesnídávka) 9,00 (přesnídávka)
19,00 (oběd) 22,00 (oběd)
9,00 (svačinka) 9,00 (svačinka)
mzdová režie 30,00 30,00
věcná režie 15,00 15,00
Cena celkem 82,00 85,00

 

2. Žáci základní školy (hlavní činnost)

Žáci ZŠ 7 – 10 let 11 – 14 let
cena potravin 22,00 26,00
mzdová režie 30,00 30,00
věcná režie 15,00 15,00
Cena celkem 67,00 71,00

 

3. Žáci střední školy (hlavní činnost)

Žáci SŠ 11 – 14 let 15 – 18 let
cena potravin 26,00 28,00
mzdová režie 30,00 30,00
věcná režie 15,00 15,00
Cena celkem 71,00 73,00

Dospělí strávníci hradí plnou cenu stravného včetně zisku a DPH (při závodním stravování se na úhradě podílí také jejich zaměstnavatelé dle konkrétních smluv uzavřených se Školní jídelnou).

4. Dospělí (doplňková činnost)

DOSPĚLÍ při závodním stravování
a cizí strávníci
1. při konzumaci obědů v jídelně (10% DPH) 2. při prodej obědů do vlastních nádob (15% DPH)
cena potravin (bez DPH) 28,22 28,22
mzdová režie (bez DPH) 30,00 30,00
věcná režie (bez DPH)   10,40   10,40
zisk (bez DPH)   4,11   0,95
DPH   7,27   10,43
Cena celkem (včetně DPH) 80,00 80,00