Stravování – pokladní hodiny


Výdejní doba pro strávníky

Pondělí – pátek
11.00 – 14:00 hodin

Prodejní doba stravenek

Pondělí 6:30 – 8:00 11:30 – 15:00
Úterý 11:30 – 13:30
Středa 6:30 – 8:00 11:30 – 15:00
Čtvrtek 11:30 – 13:30
Pátek 11:30 – 14:00

Přihlášení a odhlášení stravy

Strava se přihlašuje a odhlašuje jeden pracovní den předem a to do 14:00 hod.

Možnosti přihlášky a odhlášky
- telefonicky na čísle 581 762 542
- na mail stravenky@sj.kojetin.cz
- osobně
- přes internet na www.strava.cz – viz Online objednávka v menu

Placení stravného

Platba za stravné se provádí
- v hotovosti v pokladně
- bezhotovostně – na účet číslo 1884786399/0800 – je nutné zaslat s var. symbolem nebo s jménem strávníka
- přímým inkasem z účtu – je třeba dát souhlas s přímým inkasem z Vašeho účtu na účet ŠJ 100336011/0800, inkasní platbu provádíme vždy 20. v daném měsíci na měsíc následující
- fakturací na základě uzavřených smluv

Možnost rozvážky obědů

Nabízíme možnost rozvozu jídel až do domu. Cena za rozvoz je 15,- Kč za oběd v rámci Kojetína. Pokud budete odebírat více obědů na jednu adresu, je cena poloviční, případně dle individuální kalkulace. Můžeme zajistit dovoz obědů pro firmy, podniky atd. Pokud budete chtít rozvoz mimo Kojetín, cena za dovoz se řídí počtem ujetých km.