Ceník stravného


Školní jídelna Kojetín, příspěvková organizace

Ceník stravného od 1.4.2023
* Dotovaná cena – stravu za dotovanou cenu lze poskytnout pouze po dobu pobytu ve škole/školském zařízení a v 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole.

Kategorie Cena v Kč
Děti MŠ*
3- -6 let – přesnídávka 14,-
3- -6 let – oběd 24,-
3 – 6 let – svačina 14,-
7 let – přesnídávka 14,-
7 let – oběd 28,-
7 let – svačina 14,-
Žáci ZŠ*
7- 10 let 28,-
11 – 14 let 33,-
Žáci SŠ*
11 – 14 let 33,-
15 – 18 let 35,-
Cizí strávníci
Cizí strávníci 99,-
dieta s omezením lepku 104,-
rozvoz stravy v rámci Kojetína 15,-