Dokumenty


Základní informace o ochraně osobních údajů zde.

Vnitřní řád Školní jídelny zde.

Kalkulace od 1.4.2023 zde.

Výroční zpráva 2022zde.

Povinné zveřejňované informace podle zákona č. 106/99 Sb. zde.
Přihláška ke stravování zde.
Souhlas s inkasem zde