Dokumenty


Základní informace o ochraně osobních údajů zde.

Vnitřní řád Školní jídelny zde.

Kalkulace od 1.4.2024 zde.

Výroční zpráva 2023 zde.

Povinné zveřejňované informace podle zákona č. 106/99 Sb. zde.

Přihláška ke stravování zde.

Souhlas s inkasem zde

Dietní stravování zde